МБАЛ "д-р Киро Попов"

гр. Карлово

Отделение  „ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ”


В отделението се извършват лечебно- диагностични, противоепидемични и профилактични дейности.
Хоспитализират се всички инфекциозно болни, подлежащи на задължителна болнична изолация и лечение, съгласно Закона за здравето.
Всички стаи в отделението разполагат със собствен санитарен възел.
 

Началник отделение –

                                             
Телефон:0335/90 860; 90 861