МБАЛ "д-р Киро Попов"

гр. Карлово

Отделение „НЕРВНИ БОЛЕСТИ”


В отделението се осъществява диагностика и лечение на заболявания на централната и периферна нервна система и техните усложнения, спешна хоспитализация, интензивна терапия на болни с ОРМК по клинични пътеки. Диагностика и лечение на рискови състояния на мозъчно – съдова болест.
Използват се модерни диагностични методи – електроенцефалография, електромиография и доплерово сонографско изследване.


 Началник отделение – д-р Иван Боянов
Телефон: 0335/90 852;/ 90 853;  Отделение „НЕРВНИ БОЛЕСТИ”
В отделението се осъществява диагностика и лечение на заболявания на централната и периферна нервна система и техните усложнения, спешна хоспитализация, интензивна терапия на болни с ОРМК по клинични пътеки. Диагностика и лечение на рискови състояния на мозъчно – съдова болест.
Използват се модерни диагностични методи – електроенцефалография, електромиография и доплерово сонографско изследване.
 

Началник отделение – д-р Иван Боянов

              д-р Магдалена Балямска

              д-р  Илиана Бочева
Телефон: 0335/90 852;  / 90 853;