МБАЛ "д-р Киро Попов"

гр. Карлово

АДМИНИСТРАТИВНО СТОПАНСКИ БЛОК

 

• Управител – Д-р Обрейко Обрейков - 0335 / 90801
   Главна медицинска сестра  Стефка Лулчева - 0335/90803
• Администрация –
Секретар- 0335 / 90826;
Главен счетоводител - 0335/90802
Човешки ресурси - 0335/90804
• Централна стерилизация
• Автотранспорт