МБАЛ "д-р Киро Попов"

гр. Карлово

СТРУКТУРА

Диагностично – консултативен блок

Приемно – консултативни кабинети

Стационарен блок

Отделение „Вътрешни болести”

Отделение по „Педиатрия”

Отделение „Акушерство и гинекология”

Отделение  „Инфекциозни болести”

Отделение  „ Диализно лечение”

Отделение „Нервни болести”

Отделение „Физикална и рехабилитационна медицина”

 

ПРИЕМНИ КАБИНЕТИ

  • Спешен кабинет
  • Вътрешен кабинет
  • Акушеро-гинекологичен кабинет
  • Неврологичен кабинет
  • Инфекциозен кабинет
  • Кабинет детски болести
  • Кабинет за изследване на сърдечно – съдовата система /ВЕТ, Холтер ЕКГ, Холтер кръвно налягане, ФИД, ЕКГ, хормонални тестове/;
  • Кабинет за неврологични изследвания /ЕЕГ, ЕМГ, Доплер/;
  • Кабинет за гастроентерологични изследвания/ ФГС, ФРС и ФКС/
  • Ехографски кабинети