МБАЛ "д-р Киро Попов"

гр. Карлово

ПЕДИАТРИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ

Профилирани легла:
- Педиатрични неинфекциозни
- Кърмачески
- Детски интензивни
В отделението се извършва диагностично уточняване и активно лечение на деца от 0 до 18-годишна възраст.
Отделението разполага с достатъчна материална база за цялостно разгръщане на педиатрична дейност.

 

Началник отделение – д-р Славка Шкодрова

 

Телефон:0335/ 90 845; 90 846