Общинската болница в Карлово увеличи леглата в отделенията си

Общинската болница в Карлово увеличи леглата в отделенията си
Go to top